AirExplore služby


ACMI / Wet Lease
ACMI / Wet Lease

ACMI / Wet Lease


Spoločnosť AirExplore je zameraná predovšetkým na prenájom lietadiel s posádkou (ACMI/Wet lease) pre iných leteckých prevádzkovateľov. Sme schopní založiť svoju prevádzkovú základňu kdekoľvek na svete podľa  požiadaviek klienta. S využitím našej údržbovej organizácie a vysoko kvalifikovaných a priateľských posádok, dokážeme vyhovieť akýmkoľvek potrebám našich klientov.

 

 

Chartrové lety

Chartrové lety


Poskytujeme profesionálne služby pre:

  • Cestovné kancelárie a organizátorov zájazdov
  • Reprezentačné športové tímy a športové kluby
  • Súkromné firmy
  • Iné letecké spoločnosti
Chartrové lety
Organizácia vykonávajúca údržbu podľa Časti 145
Organizácia vykonávajúca údržbu podľa Časti 145

Organizácia vykonávajúca údržbu podľa Časti 145


AirExplore je schválená Organizácia vykonávajúca údržbu v súlade s Oddielom A Prílohy II (Časť 145) k Nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014, na vykonávanie údržby lietadiel (traťová údržba – A1 – Lietadlá nad 5700 kg, B737-300/400/500/600/700/ 800/900; B737-7/8/9).

Cargo lety

Cargo lety


Poskytujeme služby leteckej nákladnej prepravy lietadlami typu Boeing 737-800BCF a naše riešenia sú navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám našich klientov. AirExplore má zároveň oprávnenie na prepravu nebezpečného tovaru a skúsenosti so zabezpečením transportu rôzneho druhu nákaldu ako:

  • Všeobecné cargo
  • Zvláštne cargo
  • Tovar podliehajúci rýchlej skaze
  • Živé zvieratá
  • Cennosti
Cargo lety