AirExplore Služby


ACMI / Wet Lease
ACMI / Wet Lease

ACMI / Wet Lease


Sme spoločnosť založená na princípe ACMI/Wet lease kontraktov. Spoločnosť AirExplore je teda schopná založenia dočasnej diaľkovej bázy pre operáciu našich strojov podľa požiadaviek klienta. S využitím našej organizácie údržby a vysoko kvalifikovanou a priateľskou posádkou, dokážeme uspokojiť akékoľvek potreby nášho klienta.

VIDEO
Prispôsobenie našich lietadiel pre klienta

 

 

Chartrové Lety

Chartrové Lety


Poskytujeme profesionálne služby pre:

  • Poskytovateľov zájazdov
  • Futbalových družstiev
  • Firmy
  • Krátke / stredné / dlhodobé kontrakty
Chartrové Lety
Organizačná časť 145
Organizačná časť 145

Organizačná časť 145


AirExplore je v súlade s podmienkami a obmedzeniami ČASTI 145, vydanou Dopravným úradom Slovenskej republiky, oprávnená na vykonávanie údržby lietadiel (údržba trate – A1 – Lietadlá nad 5700 kg, B737-300 / 400/500/600/700). / 800/900).