Documents for download


For B2B access please click on below button

B2B Access
Code of Ethics and Business Conduct
Code of Ethics and Business Conduct
Detailed Conditions of Carriage
Detailed Conditions of Carriage
Dangerous Goods Which May be Carried by Passengers and Crew
Dangerous Goods Which May be Carried by Passengers and Crew
Podrobné prepravné podmienky
Podrobné prepravné podmienky
Nebezpečný tovar ktorý môže byť prepravovaný cestujúcimi a posádkou
Nebezpečný tovar ktorý môže byť prepravovaný cestujúcimi a posádkou
SPECS B737-800 OM-FEX
SPECS B737-800 OM-FEX
SPECS B737-800 OM-GEX
SPECS B737-800 OM-GEX
SPECS B737-800 OM-HEX
SPECS B737-800 OM-HEX
SPECS B737-800 OM-IEX
SPECS B737-800 OM-IEX
SPECS B737-800 OM-JEX
SPECS B737-800 OM-JEX
SPECS B737-800 OM-KEX
SPECS B737-800 OM-KEX