Nová aerolinka na slovenskom nebi


29. mája 2010

Úrad civilného letectva Slovenskej republiky rozhodol o udelení osvedčenia AOC (osvedčenie leteckého prevádzkovateľa) pre AirExplore.

Úrad civilného letectva Slovenskej republiky rozhodol o udelení osvedčenia AOC (osvedčenie leteckého prevádzkovateľa) pre AirExplore.

Získanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa je jedným z predpokladov na vydanie preukazu oprávňujúceho leteckú spoločnosť pôsobiť v komerčnej leteckej doprave.